Monday, August 31, 2009

வாழ்த்துக்கள்


இஸ்லாமிய உடன்பிறப்புகளுக்கு வாழ்த்துக்கள் - நோன்பு காலம்.
தித்திக்கும் தோழி சுபாஷினிக்கு வாழ்த்துக்கள் - பிரசவம் நெருங்கிவிட்டது.
தொகுப்பாளர்கள் டயானாவுக்கும், கவிதாவுக்கும் வாழ்த்துக்கள் - பிறந்த நாள்.
தோழி லாவண்யாவுக்கும், ஜம்போவுக்கும் வாழ்த்துக்கள் - டும் டும் டும் .

No comments:

Post a Comment